Studii şi cerecetări ştiinţifice

Autor chat
Subiect petrografie chat
geologie chat
101 __ $aROM
200 __ $aStudii şi cerecetări ştiinţifice $dExtrase din publicaţii (1962-1972)
210 __ $aBucureşti $cF.E. $d1962-1972
299 __ $aStudii şi cerecetări ştiinţifice
606 __ $apetrografie
606 __ $ageologie
610 __ $aarticole
675 __ $a552(498):549+548(045)
686 __ $a552
700 __ $aPAVELESCU,L.