Geologia Carpaţilor Meridionali

Autor chat
Subiect geologie chat
101 __ $aROM
200 __ $aGeologia Carpaţilor Meridionali $dExtrase din publicaţii periodice
210 __ $aF.L. $cF.E $dF.A.
215 __ $a37p
299 __ $aGeologia Carpaţilor Meridionali
606 __ $ageologie
675 __ $a552(498):549(045)
686 __ $a552
700 __ $aPAVELESCU,LAZĂR