Children's Book of Art

Editura Dorling Kindersley chat
Loc publicare London
An 2009
ISBN 9781405336598
Note Fotografii color; glosar; index

7(084)/C42

    Children's Book of Art.- London : Dorling Kindersley , 2009.
    142p..    
    Fotografii color; glosar; index.
    ISBN 9781405336598

7(084)

010 __ $a9781405336598
035 __ $a7(084)/C42
101 _0 $aeng
200 _0 $aChildren's Book of Art $bCarte tipărită
210 _# $aLondon $cDorling Kindersley $d2009
215 __ $a142p.
299 __ $aChildren's Book of Art
300 __ $aFotografii color; glosar; index
675 __ $a7(084)
686 __ $a7(084)
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 434148 / 590986 Secţia Împrumut pentru Copii Împrumut Da 7(084)/C42
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
Secţia Împrumut pentru Copii Împrumut 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu