puteri / logaritmi / ecuaţii / inecuaţii / sisteme

250 __ $aputeri / logaritmi / ecuaţii / inecuaţii / sisteme
299 __ $aputeri / logaritmi / ecuaţii / inecuaţii / sisteme