Foaia Societăţii pentru literatura şi cultura româna în Bucovina 1865 - 1869

Subiect cultura română în Bucovina chat
Bucovina chat
101 __ $aROM
200 __ $aFoaia Societăţii pentru literatura şi cultura româna în Bucovina 1865 - 1869 $dConferinţa ţinută de prof. univ. Victor Morariu la Universitatea liberă în ziua de 8 şi 15 aprilie 1932
210 __ $aCernauţi $cTipografia Mitropolitul Silvestru $d1932
215 __ $a35p.
299 __ $aFoaia Societăţii pentru literatura şi cultura româna în Bucovina 1865 - 1869
606 __ $acultura română în Bucovina
606 __ $aBucovina
610 __ $aExtras
675 __ $a859.0
686 __ $a859.0.09